ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

na: wykonanie prac rozwojowych dotyczących opracowania optomechatronicznego systemu automatycznej kontroli jakości kapsułek żelowych

pobierz

Protokół z wyboru oferty w zapytaniu ofertowym POIR 2014 - 2020

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac rozwojowych dotyczących opracowania optomechanicznego systemu automatycznej kontroli jakości kapsułek żelatynowych.

pobierz protokół